Access

ACCESS 1
Microsoft Access - Basic 2 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)
ACCESS 2
Microsoft Access - Advanced 2 Tag(e) | EUR 690,00 netto (821,10 inkl. 19% MwSt.)
ACCESS 3
Microsoft Access - Programming 2 Tag(e) | EUR 750,00 netto (892,50 inkl. 19% MwSt.)

Excel

EXCEL 1
Microsoft Excel - Basic 2 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)
EXCEL 2
Microsoft Excel - Advanced 2 Tag(e) | EUR 690,00 netto (821,10 inkl. 19% MwSt.)
EXCEL 3
Microsoft Excel - Programming 2 Tag(e) | EUR 750,00 netto (892,50 inkl. 19% MwSt.)
EXCEL 4
Microsoft Excel - Power BI Basic 2 Tag(e) | EUR 1.900,00 netto (2.261,00 inkl. 19% MwSt.)
EXCEL 5
Microsoft Excel - Power BI Advanced 5 Tag(e) | EUR 950,00 netto (1.130,50 inkl. 19% MwSt.)

Outlook

OUTLOOK 1
Microsoft Outlook 2 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)

PowerPoint

PPOINT 1
PowerPoint - Basic 2 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)
PPOINT 2
PowerPoint - Advanced 2 Tag(e) | EUR 0,00 netto (0,00 inkl. 19% MwSt.)

Project

PROJECT 1
Microsoft Project 3 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)

Teams

TEAMS 1
Microsoft Teams 1 Tag(e) | EUR 850,00 netto (1.011,50 inkl. 19% MwSt.)

Visio

VISIO 1
Microsoft Visio 2 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)

Word

WORD 1
Microsoft Word - Basic 2 Tag(e) | EUR 660,00 netto (785,40 inkl. 19% MwSt.)
WORD 2
Microsoft Word - Advanced 2 Tag(e) | EUR 750,00 netto (892,50 inkl. 19% MwSt.)
WORD 3
Microsoft Word - Programming 2 Tag(e) | EUR 790,00 netto (940,10 inkl. 19% MwSt.)